Thứ hai, 04/12/2023

Triển khai Chương trình Chung tay phát triển chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên, đầu tư ngân sách và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công – tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Một trong những nội dung đó là phát triển nguồn dược liệu cổ truyền dân tộc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

        Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Viện Phát triển chăm sóc sức khỏe cộng đồng phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu & phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền, Công ty TNHH hợp tác và phát triển thương hiệu Việt Nam cùng nhiều đối tác khác  tổ chức Chương trình “CHUNG TAY PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG năm 2019”. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019, Ban tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động nhân đạo như tới khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, trao quà từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng cao như Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai. Vào tháng 10 năm 2019, Ban tổ chức triển khai sự kiện truyền thông “BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN DƯỢC LIỆU CỔ TRUYỀN DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” và tổng kết Chương trình tại thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn triển khai hoạt động tới dâng hương tưởng niệm và Lễ trồng cây dược liệu tại khu di tích thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh nhằm tưởng nhớ tới những công lao to lớn của ông cho nền y học nước nhà.