Không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội XIII của Đảng, ta đón đoàn người đứng đầu Đảng và Nhà nước Lào thăm Việt Nam, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị – an ninh thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng và rất phức tạp; hòa bình, an ninh và phát triển gặp nhiều trở ngại, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực trên quy mô toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt, chi phối cục diện chính trị, an ninh, kinh tế thế giới. Các nước lớn tiếp tục lôi kéo tập hợp lực lượng và tham gia tập hợp lực lượng cả ở quy mô song phương và đa phương. Tranh chấp biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và các điểm nóng ngày càng phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ xung đột. Kinh tế thế giới, tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là tâm điểm tranh chấp, can dự và tập hợp lực lượng của các nước lớn. Các nước lớn trong và ngoài khu vực đều có sự điều chỉnh chính sách, triển khai nhiều biện pháp gia tăng ảnh hưởng tại khu vực, coi ASEAN là cầu nối quan trọng để gia tăng ảnh hưởng. Ở Đông Nam Á, ASEAN tiếp tục thúc đẩy liên kết nội khối, xây dựng cộng đồng và phát triển quan hệ với các đối tác trong và ngoài khu vực song cũng đứng trước thách thức trong việc giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận trong khối.

Tình hình an ninh, chính trị CHDCND Lào cơ bản ổn định; kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 5,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.664 USD/người/năm; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế từng bước được mở rộng.

CHDCND Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (13-15/01/2021), Đại hội đã thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhiệm kỳ 2021-2025. Chủ đề Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến lên theo chủ nghĩa xã hội”. Hiện nay, Lào cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhiệm kỳ mới; tập trung triển khai quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm lần thứ IX.

Đại hội đã đề ra mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm lần thứ IX (2021-2025): Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức trên 4%/năm; Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt 2.887 USD; Phấn đấu thu ngân sách thấp nhất đạt 169.000 tỷ Kíp (tương đương 15,3% GDP); Chi ngân sách không quá 190.000 tỷ Kíp (tương đương 17,2% GDP); thâm hụt ngân sách ở mức 2%, tỷ lệ lạm phát không quá 6%; Huy động nguồn tiền đầu tư khoảng 206.811 tỷ Kíp (tương đương 19.6% GDP); Cơ cấu kinh tế phấn đấu đến năm 2025: nông nghiệp chiếm 15,3%; công nghiệp chiếm 32,3% và dịch vụ chiếm 42,3%.

Sau Đại hội XI, ngày 21/02/2021, Lào đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa II. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và là sự tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân ngày càng vững chắc.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung sống trên bán đảo Đông Dương và đã có truyền thống từ lâu đời. Hơn một thế kỷ dưới ách thống trị, đô hộ của thực dân đế quốc, hai dân tộc đã gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Từ những nét tương đồng về văn hoá giữa hai dân tộc, từ việc luôn sát cánh bên nhau chiến đấu chống kẻ thù chung và xây dựng đất nước đã góp phần xây đắp nên tình đoàn kết keo sơn, thuỷ chung, son sắt Việt – Lào, mối quan hệ đặc biệt hữu nghị, trong sáng, mẫu mực tạo thành truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch, là nhân tố góp phần tạo nên thắng lợi của cách mạng hai nước. Nói về tình nghĩa đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam và Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những câu thơ bất hủ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo; mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt – Lào hai nước chúng ta; tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long”. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông đã nhận xét: “Tình hữu nghị Việt – Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất”.

Ngày 05/9/1962, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt, và nhất là sau Hiệp định Giơnevơ năm 1962 về Lào – một thắng lợi quan trọng có ý nghĩa chiến lược về chính trị, quân sự, ngoại giao của cách mạng Lào, hai nước Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, mối quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục được phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Sự kiện quan trọng đánh dấu sự tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong thời kỳ mới là việc hai nước ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào ngày 18/7/1977, trong đó nhấn mạnh: “Mối quan hệ đặc biệt và liên minh cùng chiến đấu Việt Nam – Lào không gì có thể lung lay được về tình cảm đồng chí vĩ đại giữa hai Đảng đã từng trải qua biết bao thử thách trong thời gian dài hơn mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu và cùng đánh thắng giặc ngoại xâm, hợp tác giúp đỡ nhau trong việc xây dựng đất nước. Đó là truyền thống vô cùng quý báu, là sức mạnh chiến thắng của hai Đảng, hai dân tộc,…”.

Kể từ ngày Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào được ký kết đến nay, thế giới đã và đang đổi thay nhanh chóng, đời sống quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm- vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên cả kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân; cả ở cấp Trung ương và địa phương; cả hợp tác song phương và đa phương.

Cơ chế gặp gỡ cấp cao giữa hai Đảng, hai nước đã tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ các vấn đề có tính chiến lược cũng như xử lý những tình huống mới nảy sinh. Hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật đã thu được nhiều kết quả tích cực, bổ sung những lợi thế cho nhau trong quá trình đổi mới và phát triển. Hợp tác an ninh, quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và sự phát triển của mỗi nước, nâng cao vị thế quốc tế của hai nước và góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, vui mừng và tự hào về những thắng lợi vẻ vang của nhân dân hai nước đã giành được, chúng ta càng vui mừng và tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, rất mực thủy chung giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Đó là mối quan hệ không giống bất cứ mối quan hệ nào trong lịch sử thế giới đương đại, được xây đắp và nuôi dưỡng, phát triển bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Là người đồng chí, anh em thân thiết, chúng ta hết sức vui mừng và tự hào về những thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã phát huy truyền thống anh hùng, giành được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng khâm phục trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hiện nay, hai nước Việt Nam và Lào đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nhân dân hai nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, đất nước Lào giàu mạnh; nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Hơn bao giờ hết chúng ta Không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến đâu cũng không hề lay chuyển. Chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào như giữ gìn và bảo vệ con ngươi của mắt mình; quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em phát triển, làm phong phú, sâu sắc thêm và thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, coi đây là tài sản thiêng liêng vô giá, cần trao truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Chúng ta tin tưởng, và chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đồng thời là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong phát triển, các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nguồn: dangcongsan.vn